عسل یاس
خانه / عسل رس بسته

عسل رس بسته

عسل رس بسته یا شکرک زده به معنای عسل نامرغوب نیست. اتفاقا عسل طبیعی مرغوب در شرایطی خاص رس می بندد یا شکرک می زند. بهتر است عسل رس بسته را به همان صورت مصرف کنیم و برای بازگشت حالت فیزیکی آن اقدامی نکنیم.

سايت عسل ياس کانال عسل ياس لوازم زنبورداري